Skip to main content Skip to search

Onze organisatie
Deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk!
Als het om uw verzekeringen en financiën gaat, dan neemt u geen genoegen met de eerste de beste. U kiest voor kwaliteit en service en omdat u zeker wilt zijn van een goed advies en van de beste oplossing voor uw individuele situatie. Voor u, uw gezin en eventueel uw eigen zaak.

Paul Engels Assurantiën staat al sinds 2002 uitstekend bekend in Uden en wijde omgeving met een relatiekring door heel Nederland. Die goede naam hebben we verdiend door de belangen van onze cliënten altijd voorop te stellen. Mede door permanente opleiding en bijscholing kunnen wij u een optimaal van dienst zijn. Ons kantoor heeft een moderne uitstraling en heeft tot doel een product te leveren dat aansluit bij de verwachtingen en wensen van onze cliënten.

Klachteninstituut Financiële dienstverlening
Taak en doelstelling
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om voor u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. Vanzelfsprekend kunt u altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde branche-organisaties Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld.
Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming Vanzelfsprekend is ons kantoor ook aangesloten bij het klachteninstituut

Paul Engels Assurantiën BV is geregistreerd onder vergunning nummer 12013678 bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Wat doet de AFM?
De AFM controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM let op het gedrag van die financiële ondernemingen. Bijvoorbeeld of ze je goed behandelen.

De Autoriteit Financiële Markten bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën en is een zelfstandige overheidsorganisatie.

De AFM heeft een aantal folders voor u als consument gemaakt. In deze folders staan stappenplannen die je helpen bij het nemen van financiële beslissingen.