Skip to main content Skip to search

Levensverzekering

Wat is een levensverzekering? 

Levensverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de premie en/of de uitkering afhankelijk zijn van “het verzekerde leven”, dus het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde.

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen. De enkele vormen zijn “de verzekering bij leven” en de “gemengde verzekering”. Bij de verzekering bij leven vindt alleen een uitkering plaats, indien de verzekerde op de afgesproken datum nog in leven is. Gaat de verzekerde een dag daarvoor dood, dan vindt er geen uitkering plaats (en zijn alle premies verloren). Bij de “gemengde verzekering” wordt het overeengekomen kapitaal uitgekeerd bij in leven zijn op de einddatum dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum. Omdat er altijd een uitkering plaatsvindt is dit een relatief dure verzekeringsvorm. Zeker in vergelijking met de “verzekering bij leven”.

Tussenvormen

Tussen de verzekering bij leven en de gemengde verzekering zitten de verzekering bij leven met restitutie (van de premie-inleg, al dan niet vermeerderd met rendement) en de verzekering op vaste termijn. Deze levensverzekering keert uit op de afgesproken einddatum bij al dan niet in leven zijn. Bij vooroverlijden heeft de begunstigde (dat is degene, die op de polis staat aangewezen om de uitkering te ontvangen) echter de mogelijkheid om de contante waarde van het eindkapitaal te laten uitkeren door de verzekeraar. Alle hierboven omschreven levensverzekeringen kunnen worden afgesloten tegen eenmalige inleg (een zgn. koopsom) dan wel tegen periodieke betaling (de zgn. premie). Als u alleen een uitkering wilt verzekeren die bij overlijden plaatsvindt, leest u dan ook over de overlijdensrisicoverzekering.

Mogelijkheden van een levensverzekering

Het is mogelijk dat u bij het afsluiten van een hypotheek of geldlening verstrekkende instelling u verplicht stelt om bij het aangaan ervan ook een levensverzekering af te sluiten. Op die manier heeft de bank garantie dat de hypotheek of lening ook werkelijk afbetaald wordt indien u voortijdig komt te overlijden. Omdat u een bedrag uitgekeerd krijgt bij leven op een bepaalde datum, is de levensverzekering een prima manier om als aanvulling op uw pensioen te gebruiken.
Een andere optie van een levensverzekering is dat als u geld nodig heeft u uw levensverzekering kunt belenen. Dat betekent dat u een lening of krediet afsluit met als onderpand uw levensverzekering. De goedkoopste levensverzekering is de beste Dit geldt niet bij alle verzekeringen maar is bij risicoverzekeringen wel van toepassing. Er wordt eigenlijk alleen een bedrag en een periode afgesproken, waardoor ook makkelijk vergeleken kan worden. Een levensverzekering mag op ieder moment opgezegd worden, laat daarom gerust en vrijblijvend door ons eens berekenen of het niet goedkoper kan.

Overlijdensrisicoverzekering

Een levensverzekering is er in diverse vormen: Een overlijdensrisicoverzekering is een vorm van levensverzekering die vooral gebruikt wordt om het risico van overlijden te dekken en de nabestaanden te verzorgen. Verder deze verzekering zo afsluiten dat hij uitkeert op een bepaalde datum bij overlijden maar ook bij in leven zijn. Dan bent u de betaalde premies niet kwijt maar kunt u daar zelf ook nog iets aan hebben als u op een bepaalde datum nog in leven bent.

Er zijn verschillende redenen om een levensverzekering af te sluiten. U kunt de opbrengst bestemmen om de nabestaanden verzorgd achter te laten. Maar u kunt het ook gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Maak een afspraak met ons om eens geheel vrijblijvend uw wensen te inventariseren.