Paul Engels Assurantiën BV is geregistreerd onder vergunning nummer 12013678 bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Wat doet de AFM?
De AFM controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM let op het gedrag van die financiële ondernemingen. Bijvoorbeeld of ze je goed behandelen.

De Autoriteit Financiële Markten bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën en is een zelfstandige overheidsorganisatie.

De AFM heeft een aantal folders voor u als consument gemaakt. In deze folders staan stappenplannen die je helpen bij het nemen van financiële beslissingen.